DSC04902.JPG
teacher students
NORWENGLISH

Welcome: students and anybody interested in languages, culture, school and learning.

All students: You will find your work plans on the left. Go to Student wikis to see other students' work. Be sure to invite me in to your wikispace in Manage space.

Fra Utdanningsdirektoratet: Endringer i forskriften

  • Styrking av underveisvurdering og en vurderingspraksis som har læring som mål
  • Styrking av elevens, lærlingenes, lærekandidater og voksnes rettssikkerhet
  • Innføring av planmessig samtale med eleven minst hvert halvår også i grunnskolen
  • Styrking av elevens medvirkning i vurderingsarbeidet i skolen
  • Tydeliggjøring av kravene til dokumentering
forskriften er tydelig på at både lærer og elev har en gjensidig plikt til å sørge for et grunnlag for vurdering.

Til eksamen:


Bilde006.jpg