FILMOPPTAK PÅ BRUNDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE 25.02.2009


Fransk begynne, nivå 1
Sted: Brudalen videregående skole i Trondheim
Lærer: Inger Langseth
Referanse: http://norwenglish.wikispaces.com/Student+wikis
/
http://www.skoleipraksis.no/framandspraak/paasyn/13_wiki_09.wmv

Videregående trinn I Den første timen

Bruk av målspråket er svært viktig fra første time. Elevene starter ikkje på null når de starter med et fremmedspråk. Elevene kan oppleve mestring i faget fra første stund. Mestring fører til motivasjon og vilje til å arbeide med faget. For elever som opplever suksess, blir utfordringer som manglende ordforråd eller kommunikasjonssvikt noe forbigående på veien til språkbeherskelse.

Kompetansemål fra læreplanen:
➢ Utnytte egne erfaringar med språklæring i læring av det nye språket
➢ Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring
➢ Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
➢ Samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Noreg
Lokale delmål:
➢ Kunne si navnet ditt og hvor du bor
➢ Kunne uttale franske lyder, skrive noen ord
➢ Kunne et dikt eller deler av et dikt utenatt
➢ Kunne bruke strategier for å forstå fremmedspråket


Videregående trinn II La France culturelle et historique


Kompetansemål i læreplanen
➢ Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler
➢ Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere.
➢ Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding
➢ Gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur
➢ Samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge

Lokalt utviklede felles delmål:

➢ Kunne presentere en person
➢ Kunne presentere en tekst (skriftlig, muntlig og digitalt) på frank i fortid
➢ Kunne innhente informasjon fra franske autentiske kilder
➢ Kunne bruke fortidsformene Imparfait /Passé Composé og tidsadverb(fortid)

Lokalt utviklede individuelle delmål:


Grammaire - repetere verb i fortid Passé Composé og Imparfait (Rikke)

➢ Forstå begrepet fortid
➢ Vite forskjellen på PC og IMP
➢ Kunne noen uregelmessige verb i partisipp ( eu)
➢ Vite hvilke verb som tar être som hjelpeverb
➢ Finne Interaktive oppgaver som kan forsterke innlæringen
➢ Presentere en gruppe adverb som tar fortid PC/IMP
➢ Presentere grammatikken for en gruppe elever

Interview - Herman et Jo Vegar

➢ Stille spørsmål
➢ Starte og avslutte en dialog
➢ Ha en uttale som kommuniserer
➢ Finne personlige kulturforskjeller mellom Norge og Frankrike
➢ oppsummere resultatet på norsk og fransk

Portrait – Aurora, Anne, Hanne, et Kristian

Ecrivain et poète: Edmund Rostand txt, no og fransk (Aurora)
Ecrivain et philosophe: Almert Camus (Anne)
Ecrivain et poète: Molière (Hanne)
Politicien et roi: Louis XIV (Kristian)
➢ Vise kunnskap om en fransk person
➢ Skrive en tekst med avsnitt, innledning og avslutning i fortid
➢ Presentere portrettet for andre på norsk og franskDette opplegget får da flere scener
1,2,3,4,7 ( alle har en sekvens
5( har tre sekvenser)
6( har fire sekvenser


Ca y est?