Native peoples


np.jpg

You will give a presentation - 10 minutes.

See below for success criteria.

Possible peoples

 • The Samis Simon, Jesper, Jørgen, Hege, Stian, Christian
 • The Native Americans - Giovanni, Erik
 • The Aborigines - Andreas
 • The Maouris - Elin
 • The Eskimos - Vegar, Andreas,Fredrik
 • The Vikings - Marius, Fredrik, Tes, Lars

Key elements in the presentation:

 1. Location - where they live
 2. Institutions - interest groups
 3. Persons - who are known to the world from this people
 4. Events - happenings and traditions
 5. Objects - special equipments, ornaments etc
 6. Actions - dances, rites of passage

Vurderingskriterier
Factual approach – culture and society
· Introduction – what and why,
· Problem approach and outline of the presentation
· Main body - define terms, describe and discuss ( pros and cons, arguments,)
· Conclusion - sum up the answer to your problem approach
· Sources – include sources and discuss their relevance and reliability

B. FORMIDLINGSEVNE
· Tempo, pauser, variasjon
· Volum, tilpasset
· Blikkontakt m. publikum
· Kroppsspråk, situasjonstilpasset
· Ubundet av momentliste
· Fri for forstyrrende element
· Innlevelse, engasjement, åpenhet

C. STRATEGIER – bruk av hensiktsmessige strategier for å underbygge og tydeliggjøre innholdet f. eks fra B, samt for eksempel:
· Bilder, video, effekter
· Illustrasjoner
· Slides, presentasjonsverktøy
· Tavle eller lignende
Kreative innslag