MY CARPENTRY PROJECT


1) vocabulary test wednesday 22.04 see carpentry link below
2) instruction for dog house + picture + 1 minute presentation of your work in English
3) materials - bricks

Writing frame

Directions for how to make a ………………………………………..

  • Materials needed
  • Tools needed
  • Instructions
http://linguisticsinc.org/eslcarpentrytoolvocab1.htm
Business
Vurderingskriterier
  • Kan snakke om verktøy som er nødvendig for en snekker (gloseprøve)
  • kan snakke om hvilke materialer som brukes i forskjellige sammenhenger (gloseprøve)
  • Kan lage en arbeidsbeskrivelse (skriftlig)
  • Kan fortelle om et arbeid som er gjort i løpet av skoleåret (muntlig med illustrasjoner)